HUISVESTINGSADVIES

8 augustus 2015

Huisvesting advies is het vertalen van ambities in huisvestingsoplossingen. Wij verbinden de 3 belangrijke elementen die van belang zijn voor het goed functioneren van een organisatie:

 • De interne organisatie
 • De werkprocessen
 • Huisvesting

De focus bij huisvestingsvraagstukken ligt vaak op de kosten kant. Natuurlijk is kostenreductie een belangrijk issue, maar niet maatgevend. Zaken als het optimaliseren van ruimtegebruik, energieverbruik, het werkproces en de organisatie zijn daarbij ook belangrijk en maatgevend.

Wij adviseren en u maakt de afweging en keuze.

Afhankelijk van uw vraag en of onze inventarisatie kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 • Flexibiliteit huisvesting
 • Bedrijfsdoelstellingen (korte en lange termijn)
 • Kostenreductie (exploitatie)
 • Slimmer (samen)werken
 • Toekomstbestendige huisvesting
 • Ruimte behoefte
 • Efficiënter omgaan met m2
 • Leegstand
 • Duurzaamheidsadvies
 • Omgevingsveranderingen
 • Behoeft en verlangen van medewerkers (nieuwe manieren van werken en een prettige werkomgeving)

Goede huisvesting komt ten goede aan uw bedrijfsresultaten. Waarom ? Een prettige, gezonde en productieve werkomgeving levert beter functionerende medewerkers op.

 

Bestaande huisvesting aanpassen of nieuwbouw

Of het nu gaat om het aanpassen van bestaande huisvesting of nieuwbouw. Wij adviseren u met een brede blik en met oog voor de lange termijn.

Wij ontzorgen u graag door uw huisvesting in te zetten als meerwaarde voor uw organisatie. Wij bieden u inzicht de huisvestingbehoefte zodat uw doelstellingen kunnen worden gerealiseerd.

 • Bedrijfseconomisch
 • Functioneel
 • Financieel
 • Medewerkers

Helaas gaat verandering vaak gepaard met weerstand vanuit de organisatie. Door tijdig en adequaat te communiceren worden alle betrokkenen geïnformeerd over de te nemen stappen.

Uiteraard bieden wij u ook de mogelijkheid om specifieke vraagstukken of diensten te behartigen.

 • Huisvestingonderzoek
 • ContractmanagementHuisvesting advies
 • Accommodatie onderzoek
 • Assetmanagement
 • Duurzaamheidsadvies
 • Conceptontwikkeling
 • Exploitatieadvies
 • Haalbaarheidsstudie
 • Locatieonderzoek
 • Marktonderzoek
 • Programma van Eisen
 • Beheer en onderhoud – Lange Termijn Huisvestingplannen
 • Werkplek concepten – Het nieuwe werken