Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

3 september 2015

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor De Vastgoedcoöperatie rekening houden met de effecten van de bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Door energie te besparen, afval te scheiden of duurzaam in te kopen.afb People - Planet - Profit

De Vastgoedcoöperatie heeft als moderne en professionele organisatie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog op de agenda staan als essentieel onderdeel van haar bedrijfsvoering. Verantwoordelijkheid voor mens en milieu vormt de basis voor het begrip MVO met een juiste balans tussen de drie kernwaarden; People, Planet, Profit. De Vastgoedcoöperatie heeft binnen haar organisatie de kernwaarden Passie, Plezier en Professionaliteit hieraan toegevoegd.

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid van De Vastgoedcoöperatie is gericht op continuïteit van de onderneming, waarbij de belangen van de stakeholders optimaal worden nageleefd en waar maatschappelijk verantwoord, vakkundig en klantgericht wordt gedacht en gehandeld.