Verandering

17 augustus 2015

Verandering is weerstand

Verandering

Overweegt u een nieuw gebouw te ontwerpen en bouwen op een andere locatie, dan is dit voor u als opdrachtgever een eenmalige investering. Of overweegt u het bestaande gebouw te renoveren en/of uit te breiden. En loopt u rond met diverse vragen zoals: Wat zijn de voor- en nadelen op de korte en lange termijn voor uw organisatie, klanten, huisvestingslasten en gaan we huren of zelf bouwen. U wil verder en komt er niet meer uit en misschien ondervind u weerstand in de organisatie?

De Vastgoedcoöperatie helpt u graag door u in een vroegtijdig stadium de mogelijkheden en gevolgen helder in kaart te brengen.  De Vastgoedcoöperatie en een bijdragen leveren aan verandering in uw huisvesting of vastgoed portefeuille . Wilt u graag in een vrijblijvend gesprek te weten komen wat De Vastgoedcoöperatie voor u kan doen, neem dan contact op.

Vastgoed proces 

In het ontwerp- en bouwproces wordt echter nog te vaak gekeken naar de éénmalige investering en onvoldoende stil gestaan bij de exploitatiekosten en toekomstwaarde van het gebouw. Terwijl de exploitatiekosten in feite belangrijker zijn dan de aanvankelijke investering, aangezien deze kosten jaarlijks terugkeren. Wat te denken van de toekomstwaarde van het gebouw?

Daarom besteed De Vastgoedcoöperatie vanaf de start veel aandacht aan de toekomstige exploitatie(kosten) en toekomstwaarde van uw gebouw. Tijdens het ontwerpproces stuurt De Vastgoedcoöperatie aan op een energiezuinig en duurzaam gebouw, door de architect en overige adviseurs te dwingen vanuit de exploitatie en toekomstwaarde te ontwerpen.